Szolgáltatásaink

Info

Egyéni tanácsadás

Alapítványunknál képzett és felkészült pszichológus szakemberek segítik a szülőket abban, hogy jobban megismerjék magukat, biztosak legyenek magukban, segítve ezzel a korábbi veszteségek feldolgozását és az elköteleződést az új párkapcsolat, családi szerveződés felé. Válás, veszteség után a szakemberek segítenek abban, hogy elfogadják jelenlegi helyzetüket, ne keressenek felelősöket, se másban, se magukban, hanem megbékélve léphessenek tovább, nem elfelejtve a mögöttük álló nehéz időszakot, hanem átformálva valamiféle pozitív erővé, amely segíthet a későbbi nehéz periódusokban is.

Mediáció

Egy vita, egy veszekedés, egy megoldhatatlannak tűnő helyzet esetén – legyen ez akár párkapcsolatnál, generációs különbségből fakadóan, anyagiakon, gazdasági eseményeken, jogi hercehurcáknál, bármilyen véleménykülönbségnél – a kommunikáció hiánya, nem megfelelősége a probléma gyökere.

Nem halljuk meg egymást! Nem értjük meg mit akar a másik. Az ember természetből fakadóan a saját igazának bizonyítására törekszik.

 A mediáció, a mediátor ezt hivatott segíteni.

“Középen állás” – ezt jelenti. A folyamat során egyetlen feladata van csupán: magyarról magyarra fordítani. Egyfajta ” közvetítő”, aki kívülről érkezve objektíven meghallja mindkét felet, és törekszik arra, hogy miután a vitázók a másik valós érdekeit megértették, ők együtt döntsenek, ők lássák meg, hogy létezik olyan megoldás, ami mindenkinek jó.

Párkapcsolati konzultáció

Minden párkapcsolatban fordulhatnak elő krízisek, ez teljesen természetes dolog, az élet velejárója, hisz folyamatosan változunk mi magunk is, változnak az életkörülményeink, szerepeink, feladataink, ezáltal változások adódnak a párkapcsolatban is. Az ilyen krízisek komolyan próbára tehetik kapcsolatunkat: konfliktusok forrásai lehetnek, vagy egyfajta eltávolodást, idézhetnek elő. Ha a pár tagjai nem tudják megfelelően kommunikálni a másik felé a bennük keletkezett feszültségeket, fájdalmakat, nem tudnak egymás felé empátiával közeledni, könnyen válhat az életközösségük folyamatos csaták színterévé vagy épp végzetesen haladhat a teljes kiüresedés felé.

Ilyen esetekben, ha a pár mindkét tagja felismeri, hogy baj van, hogy segítségre van szükségük, és ami nagyon fontos, mindketten motiváltak arra, hogy együtt dolgozzanak a kapcsolat újjászületésén, a párterápia segíthet a kapcsolat megértésében, a kialakuló konfliktusos körök megszakításában, az érzelmek egyértelműbb kifejezésében, a nyíltabb kommunikáció megvalósításában, a kapcsolat újraértékelésében.

Válásterápia

A válás minden érintett számára változás, krízis, veszteség. A családtagokra azonban sok esetben nem maga a válás ténye az, ami fájdalmasan hat, hanem a válással együtt járó új élethelyzet. Amennyiben ez az új helyzet megromlott szülőkapcsolatot, rossz kommunikációt, eredménytelen konfliktuskezelést, mások érzelmeinek, szempontjainak figyelmen kívül hagyását hozza magával, az mentálisan romboló hatású lehet minden érintett számára, valamint rossz kapcsolati, konfliktuskezelési mintát nyújt a családban élő gyerekeknek.

Nagyon csekély azon esetek száma, mikor a pár mindkét tagja teljes egyetértésben dönt egy olyan jövő mellett, melyben nem élnek együtt. A legtöbb párkapcsolat esetében az egyik fél még küzdene a házasság megmentéséért, míg a másiknak eltökélt szándéka, hogy kilépjen a kapcsolatból. Az ilyen esetekben szinte elkerülhetetlen a hibáztatás, szemrehányás, rágalmazás, a fájdalom, az önmarcangolás.

A válásterápia ezekben az esetekben segíti a párokat. Segít abban, hogy nyíltan tudják kommunikálni egymás felé érzelmeiket, megértsék és elfogadják a másik nézőpontját, megegyezzenek a problémás kérdésekben, megértsék azt, hogy a változás mindannyiuk érdekeit szolgálja, és nem egyenlő a múlt megtagadásával.

Mozaikcsalád-konzultáció

Empátia, figyelem, együttműködés. Olyan fogalmak ezek, melyek egy “hagyományos” családban történő gyermekneveléshez is elengedhetetlenek. Egy mozaikcsaládban különösen nagy jelentősége van ezeknek a szavaknak.

Egy “mozaik” az egyik legcsodálatosabb alkotás, művészet, rész és egész szimbolikája, melyben sok kis darab formál egy teljeset. Rengeteg idő, türelem és megfelelő hozzáállás kell ahhoz, hogy mindegyik alkotóelem a megfelelő helyre kerüljön.

A mozaikcsaládok minden tagja megélt már egyfajta családi veszteséget, válást, elszakadást. Épp ezért sokkal érzékenyebben reagál mindenki a családon belüli problémákra, konfliktusokra. Gyakran merülnek fel a családon belül, vagy akár a családon kívül álló “másik szülővel” kapcsolatban lojalitásproblémák, sokkal kiélezettebbek a szerepkonfliktusok.

A hozzánk forduló családoknak segítünk abban, hogy felszínre kerülhessenek az egyes családtagokat nyomasztó problémák, hogy mindenki együttműködésével kialakulhasson a családon belüli szerep és szabályrendszer, megvalósulhasson egy olyan harmonikus együttélés, melyben minden családtag jól érzi magát.

Szülőcsoport

Mozaikcsaládos szülőcsoportunkat az Egyszülős Központtal együttműködésben  tartjuk, melynek helyszíne: Egyszülős Központ, VIII. kerület Üllői út 30.

 

Részletek és jelentkezés a szülőcsoportra

A telefonos vagy e-mailes jelentkezéskor egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozáshoz. Az első beszélgetés még nem jelent feltétlenül elköteleződést. Egyfajta tájékozódás mindenki számára. Ekkor dönthetünk arról, a probléma ismerete, a személyes kapcsolat fényében, hogy belevágunk-e a közös munkába. Ha igen, egyeztetjük az igényeket arra vonatkozóan, hogy milyen formában, milyen rendszerességgel találkozzunk.

Info

Online és személyes formában is fogadjuk a hozzánk fordulókat.

 

Árak:

 

Egyéni tanácsadás: 12.000 Ft/50 perc

Párkapcsolati tanácsadás: 25.000 Ft/90 perc

Családi tanácsadás: 25.000 Ft/90 perc

Válásterápia: 25.000 Ft/90 perc

Mediáció: 12.000 Ft/50 perc

Szülőcsoport: INGYENES

 

 

Könyv

Online kurzus

Blog